Εργαστήριο 'Αγριας Πανίδας & Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων

Μια εκπαιδευτική και ερευνητική μονάδα της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Διευθυντής:  Χρήστος Βλάχος - Καθηγητής

 

 

 

 

 

 

Error:
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP: :mkdir: Εσφαλμένη απόκριση
  • JFTP: :chmod: Εσφαλμένη απόκριση
  • JFTP: :mkdir: Εσφαλμένη απόκριση
  • JFTP: :chmod: Εσφαλμένη απόκριση